Samarbetspartners

Några av mina yogakompisar

Nordic Wellness i Göteborgsområdet

Här håller jag mina regelbundna öppna klasser. Mitt schema kan du läsa här.


Global Yoga

Som en del i Global Yogas utbildningsteam håller jag i Grundutbildning  (100h) och Fördjupningsworkshop (50h). I teamet samarbetar jag bland annat med:

gyteam

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close